Hakkımızda

HOSS ENDOP, Hoss Ajans tarafından sunulan Engelli Dostu Programcılık hizmetidir. Bu hizmet kapsamında; TV, kurum ve kuruluşların her türlü film, dizi, program ve reklamları engelli izleyiciler ve dinleyicilerin kullanımına uygun hale getirilmektedir.


Misyonumuz

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile televizyon yayın hizmetlerini, sağırların, işitme ve görme engellilerin yayın hizmetlerine erişimine uygun hale getirerek engelli dostu program ve yayıncılığı yapmak.

Vizyonumuz

Sağırların, işitme ve görme engelli bireylerin iletişim ve yayın hizmetlerine engelsiz erişimini en iyi düzeyde sağlamak.

Kalite Politikamız

Vizyon ve misyonumuza uygun olarak, her türlü iletişim ve üretimde etik ilkeleri gözeterek çalışmalar yapmak, yeni iletişim teknolojileri ve literatürdeki gelişmeleri üretimlere yansıtarak alanda öncülük etmek, engelsiz erişim ve iletişim konusunda farkındalığı artırmaya katkıda bulunmak, bilimin öncülüğünde bir yayıncılık anlayışıyla alandaki iyileştirmeyi sürekli kılmak kalite politikamızdır.

Hizmetlerimiz

Ulusal yayın hizmetlerinizin; sağırların, işitme engellilerin ve görme engellilerin işaret dili çevirisi, ayrıntılı/canlı altyazı çevirisi ve sesli betimleme ile erişimine olanak sağlayarak, yasal gerekliliğinizi yerinize getirmenize uygun çözümler sunar.

Danışman

img
Öğr. Gör. Hatice Kurt

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Engelsiz Birim Koordinatörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan KURT, yaklaşık 20 yıldır iletişim alanında engellerin ortadan kalkması için eğitim ve seminerler vermekte olup, son beş yıldır çalışmalarını erişilebilirlik ve engelsiz erişim konularında yoğunlaştırmıştır.

Koordinatörlüğünü yaptığı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Engelsiz Birimi, 2019 yılında Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler gerçekleştiren yükseköğretim kurumlarına verilen “Mekânda Erişilebilirlik” ve “Eğitimde Erişilebilirlik” alanlarında Turuncu ve Yeşil Bayrak ödülleri ile taltif edilmiştir.

Yüksek öğrenimini radyo ve televizyon yayıncılığı ve iletişim üzerine tamamlamış olmakla beraber ayrıntılı altyazı, sesli betimleme, engelsiz internet yayıncılığı, engelsiz eğitim materyalleri ve engelli dostu programlar, uzmanlık alanları arasındadır. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi’nin internet sitelerinin erişilebilirliği üzerinde çalışmakta, ayrıca üniversite bileşenlerinin engelsiz erişim olanaklarının iyileştirilmesi için geliştirilen projelerin ve programların sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı çevirmenliği ile danışmanlığını yaparak, alanda faaliyet gösteren grup ya da kurumların eğitimlerine de destek vermektedir.

Engelsiz Birim Koordinatörlüğünün yanı sıra, İletişim Fakültesi İletişim Birim Koordinatörü olarak da görev yapmakta, Ankara Üniversitesi Uyum Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Koordinatörlüğü Alt Kurul Üyeliği, KARMER Temsilciliği de yer almaktadır.

E-Posta: hkurt@media.ankara.edu.tr — hatice.kurt@gmail.com

Kavramlar

Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması. Diğer bir ifadeyle; herhangi bir ürünün, servisin, hizmetin, teknolojinin ya da ortamın engelliler ve yaşlılar dâhil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olması.
Türk Standartları Enstitüsü’nün erişilebilirlikle ilgili yayımladığı standartlar.
Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey.
Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel gereksinimlerini, uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalar.
Bir ürünün, belirli bir kullanıcı grubu tarafından, belirlenen bağlam ve amaçlar çerçevesinde etkililiği, verimliliği ve kullanıcı memnuniyeti.
Hedef kullanıcı kitlesinin tamamının internet sitesine erişebilmesi, siteyi kullanabilmesi ve site içeriğini anlayabilmesi. Diğer bir ifadeyle, internet siteleri, belirli bir kullanıcı kitlesine değil engelli, yaşlı gibi farklı kullanıcı kitlelerine de hitap edecek tasarım ve içeriğe sahip olmalıdır.
Türkiye, 2008 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında; “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm haklarından ve temel özgürlüklerinden tam yararlanmasını sağlamadaki önemini kabul edeceğini” beyan etmiştir.İnternet siteleri geliştirilirken, görme, işitme, konuşma, fiziksel, algılama, sinirsel vb. engellere sahip kullanıcıların internet sitesine sorunsuzca erişebilmesi ve işlemlerini gerçekleştirebilmesi beklenmektedir. İnternet sitesi erişilebilirliğinin sağlanması için, sadece site arayüzünün değil kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi gerekmektedir. Bu nedenle, internet sitesi erişilebilirliğine yönelik hazırlanan uluslararası ilkelerin ve düzenlemelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Sağırların ve işitme engellilerin, görsel-işitsel ürünlerdeki tüm işitsel düzgüye (diyaloglar, ses efektleri, konuşmacıların belirlenmesi vb.) erişimini sağlamak için, işitsel düzgünün alıcı kitlenin erişimine uygun şekilde yeniden düzenlenmesini gerektiren, dil içi ve/ya diller arası uygulaması olan çeviri türü.
Sağırların ve işitme engellilerin görsel-işitsel ürünlere/düzgüye (diyaloglar ve konuşmacıların belirlenmesi vb.) erişimini sağlamak için, işitselin/düzgünün alıcı kitlenin erişimine uygun şekilde yeniden düzenlenmesini gerektiren, ayrıntılı altyazı çevirisinden farklı olarak bir çevirmen tarafından yeniden seslendirilmesi ile yapılan, eşzamanlı dil içi ve/ya diller arası uygulaması olan, anlı yapılan çeviri türü.
Birden çok çeviri türünün (ayrıntılı altyazı çevirisi, işaret dili çevirisi, sesli betimleme vb.) aynı görsel-işitsel sürüme yüklenmesiyle, daha geniş bir yelpazede alıcı kitleye erişim sağlanması.
Görsel-işitsel ürünlerin görsel yapısına/düzgüsüne kısmen veya tamamen erişimi olmayan bireyler (yasal tanımıyla görme engelli ve/ya kör birey).
Sağır ve işitme engellilerin, görsel-işitsel ürünlerdeki işitsele/düzgüye erişimini sağlamak için görsele eklenen ve işaret dili çevirmeni ile aktarılan, görsel ve uzamsal çeviri türü.
Görsel-işitsel ürünlerin işitsel yapısına/düzgüsüne kısmen veya tamamen erişimi olmayan bireyler.
İşitmeyen ve “Sağır Toplumun” kültürünü taşıyan, ana dil olarak işaret dilini kullanan ve dolayısıyla görsel-işitsel ürünlerin işitsel yapısına/düzgüsüne hiçbir erişimi olmayan bireyler.
Görsel-işitsel ürünlerde, diyaloglar haricindeki bölümleri dolduran bir dış sesin, olayın geçtiği mekânı, zamanı, karakterleri, sessiz gelişen olayları ve benzerini betimleyerek, görünüm ve duyguları anlatmasından oluşan çeviri türü.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu mevzuatında karasal ulusal yayın izni olan görsel-işitsel medya hizmet sağlayıcı
Savaşlar, terör amaçlı saldırılar, doğal afetler, vb. durumlar.

Kaynak : www.ailevecalisma.gov.tr | www.kamis.gov.tr | www.rtuk.gov.tr

İletişim

Telefon
+90 312 417 14 15
+90 312 417 14 20
E-Posta
info@hossendop.com
info@hossajans.com.tr
Adres
Mustafa Kemal Mh. 2079. Sk, Via Green
B Blok Kat:7 No:49 06510 Çankaya/ANKARA